Gjenopprett alternativet "Pin to Taskbar" som mangler i Windows 10

2016-11-22 14:10:37
Hoved~~Pos=Trunc·Microsoft·Gjenopprett alternativet "Pin to Taskbar" som mangler i Windows 10

Hvis alternativet Pin to Taskbar mangler når du høyreklikker på en snarvei, en kjørbar fil eller et Pinned Start-menyelement, skyldes dette “TaskbarNoPinnedList” oppgavelinjepolitikk som er brukt i systemet ditt. Her er en registerfil som fjerner alle oppgavelinjepolicyer (20+ innstillinger) raskt, i alle utgavene av Windows, inkludert Windows 10.

(Fig 1: TaskbarNoPinnedList Policy brukes; alternativet Fest til oppgavelinje mangler.)

Hvis systemet ditt ikke er en del av et domene, kan du bruke registerfiksen nedenfor for å fjerne registerbaserte policyinnstillinger for oppgavelinjen og varslingsområdet.

Last ned oppgavelinjen-policies-remove-all.zip, pak ut REG-filen til en mappe og dobbeltklikk for å kjøre den.

Her er innholdet i den vedlagte registrefixen.

Windows Registry Editor Version 5.00 
;------------------------------------------------------------ ;Removes ALL Taskbar Policies for PCs Not connected to Domain ;Applies to Windows XP, Vista, 7, 8 and Windows 10 ;Created by Ramesh Srinivasan ;The Winhelponline Blog ;https://www.winhelponline.com/blog ;------------------------------------------------------------
[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer] "HideClock"=- "HideSCAVolume"=- "HideSCANetwork"=- "LockTaskbar"=- "NoAutoTrayNotify"=- "NoCloseDragDropBands"=- "NoTaskGrouping"=- "NoToolbarsOnTaskbar"=- "NoTrayContextMenu"=- "NoTrayItemsDisplay"=- "TaskbarLockAll"=- "TaskbarNoAddRemoveToolbar"=- "TaskbarNoRedock"=- "TaskbarNoResize"=- "TaskbarNoNotification"=-
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer] "HideClock"=- "HideSCAVolume"=- "HideSCANetwork"=- "LockTaskbar"=- "NoAutoTrayNotify"=- "NoCloseDragDropBands"=- "NoTaskGrouping"=- "NoToolbarsOnTaskbar"=- "NoTrayContextMenu"=- "NoTrayItemsDisplay"=- "TaskbarLockAll"=- "TaskbarNoAddRemoveToolbar"=- "TaskbarNoRedock"=- "TaskbarNoResize"=- "TaskbarNoNotification"=-
[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Explorer] "DisableNotificationCenter"=- "EnableLegacyBalloonNotifications"=- "NoPinningStoreToTaskbar"=- "NoSystraySystemPromotion"=- "NoPinningToDestinations"=- "TaskbarNoPinnedList"=-
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Explorer] "DisableNotificationCenter"=- "EnableLegacyBalloonNotifications"=- "NoPinningStoreToTaskbar"=- "NoSystraySystemPromotion"=- "NoPinningToDestinations"=- "TaskbarNoPinnedList"=-

Dette fjerner ALLE policyinnstillingene for oppgavelinje og varslingsområde, og bringer Pin-knappen til oppgavelinjen høyreklikk-menyalternativet.

(Se også alternativet "Fest til start" som mangler i Windows 10)

Redaksjonens