Hvordan viser du alle hurtigtaster som er i bruk på datamaskinen din? (skript)

2019-02-04 12:44:10
Hoved~~Pos=Trunc·Microsoft·Hvordan viser du alle hurtigtaster som er i bruk på datamaskinen din? (skript)

Hvis du ikke kan tilordne en bestemt hurtigtastkombinasjon for en snarvei, kan det hende den allerede er registrert. Men hvilken snarvei bruker for øyeblikket hurtigtasten og fra hvilken mappebane? Du kan finne det ut ved å kjøre skriptet som er knyttet til dette innlegget.

Dette skriptet søker rekursivt etter snarveier i Desktop og Start-menyen (per bruker og per maskin plassering), Quick Launch, Taskbar - User Pinned & alle undermappene deres, og viser listen over snarveier med hurtigtastoppgaver i et popup-vindu som på bildet nedenfor.

Dette skriptet har en begrensning; det kan ikke hente hurtigtastene for .URL (Internett-snarveier), som jeg kanskje implementerer i fremtiden.

Så her er innholdet i hurtigskriptet jeg kom frem til, for å liste opp hurtigtaster.

'Script Info: Obtains the List of Shortcuts With a Hotkey assigned 'Author: Ramesh Srinivasan, for The Winhelponline Blog 'Created on May 5 2016 'Modified on May 19 2016 'URL: https://www.winhelponline.com/blog Option Explicit Dim objFSO: Set objFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") Dim WshShell: Set WshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell") Dim arrFolders, objFolder, fldr, colfiles, colFolders Dim objFile, objSubFolder, oShellLink, strHotKey arrFolders = Array ( _ WshShell.SpecialFolders("AllUsersDesktop") _, WshShell.SpecialFolders("Desktop") _, WshShell.SpecialFolders("AllUsersStartMenu") _, WshShell.SpecialFolders("StartMenu") _, WshShell.SpecialFolders("AppData") & _ "\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch" _ ) For Each fldr In arrFolders If objFSO.FolderExists (fldr) Then Call GetHotKeys (fldr) Next Sub GetHotKeys (strFolder) Set objFolder = objFSO.GetFolder(strFolder) Set colFiles = objFolder.Files For Each objFile In colFiles If LCase(objFSO.GetExtensionName(objFile.Name)) = "lnk" Then Set oShellLink = WshShell.CreateShortcut(objFile.Path) If Trim(oShellLink.Hotkey) "" Then strHotKey = strHotKey & "[" & Trim(oShellLink.Hotkey) & _ "]" & vbCrLf & objFile.Path & vbCrLf & vbCrLf End If End If Next Set colFolders = objFolder.SubFolders For Each objSubFolder In colFolders GetHotKeys(objSubFolder) Next End Sub WshShell.PopUp strHotKey,, "Hotkeys Curently in Use by Shortcuts", 65 Set WshShell = Nothing Set objFSO = Nothing 

Last ned ListHotKeys.vbs (glidelås)

Beslektede tredjepartsverktøy

Snarveis Utforsker av RJL Software

HotKeysList av Nirsoft

Redaksjonens