Liste over alle kjørende butikk-apper med prosess-ID og pakkenavn ved bruk av Tasklist.exe

2019-05-12 12:18:04
Hoved~~Pos=Trunc·Microsoft·Liste over alle kjørende butikk-apper med prosess-ID og pakkenavn ved bruk av Tasklist.exe

Ved å bruke kommandolinjeprogrammet Tasklist.exe kan du få listen over kjørende Windows Store Apps sammen med deres respektive prosess-IDer, minnebruk og pakkenavn. Slik gjør du det.

Åpne et ledetekstvindu og skriv:

 oppgaveliste / apper 

For å se utdataene i listeformat skriver du:

 oppgaveliste / apper / fo-liste 

Kommandolinjen ovenfor viser alle apper uansett status ( kjører, suspenderes, svarer ikke osv.). Skriv inn den eneste listen Apps med status "Kjører":

 oppgaveliste / apper / fi "status eq running" 

Oppgaveliste / app- kommandolinjen fungerer i Windows 8.1 og nyere. Hvis du vil se den fullstendige listen over parametere som støttes, skriver du oppgaveliste /?

Redaksjonens