Fix Services MMC Extended View er tomt i Windows 7 / Vista / XP

2019-11-19 20:53:28
Hoved~~Pos=Trunc·Microsoft·Fix Services MMC Extended View er tomt i Windows 7 / Vista / XP

Den utvidede visningen av Services Management Console ( services.msc ) viser tjenestebeskrivelsen og har også koblinger til Start- eller Stop-tjenester. I noen systemer kan den utvidede visningen virke tom, som i figuren nedenfor:

Dette har å gjøre med ødelagt JScript.dll- registrering. For å løse dette problemet, logg inn som administrator eller tilsvarende, og kjør deretter følgende kommando fra Start, Run dialog:

regsvr32.exe jscript.dll

Trykk enter}

Du skal se utdataene " DllRegisterServer i jscript.dll lyktes. "

regsvr32.exe mmcndmgr.dll

Dette fikser utvidet visning. Lukk og åpne Åpne MMC-tjenester.

Redaksjonens