Skann etter berørte programmer - Ny funksjon for systemgjenoppretting i Windows 7

2017-08-30 09:38:49
Hoved~~Pos=Trunc·Microsoft·Skann etter berørte programmer - Ny funksjon for systemgjenoppretting i Windows 7

Når du utfører en systemgjenoppretting i tidligere versjoner av Windows, vil du se listen over endringer i filsystemet / registeret som hadde skjedd etter gjenoppretting til et tidligere systemgjenopprettingspunkt. Windows 7 introduserer en ny funksjon for systemgjenoppretting der du på forhånd kan vite listen over programmer og drivere som vil bli berørt (lagt til / fjernet) i tilfelle gjenoppretting til et bestemt punkt.

Start System Restore-vinduet via Start, Alle programmer, tilbehør, systemverktøy.

Klikk Neste, og velg et systemgjenopprettingspunkt fra listen.

Klikk på Skann etter berørte programmer

Listen over program- og driverendringer (for valgt øyeblikksbilde av System Restore) vil vises i dialogboksen. Dette er enda en utmerket funksjon som er introdusert i Windows 7.

Redaksjonens