Hvordan skjule appliste i startmenyen (alle apper) i Windows 10?

2018-03-19 11:48:57
Hoved~~Pos=Trunc·Microsoft·Hvordan skjule appliste i startmenyen (alle apper) i Windows 10?

I Windows 10 v1511 forble kollapsen Alle apper i Start-menyen som standard, og brukeren kan klikke på "Alle apper" for å se listen over installerte apper. Denne oppførselen endret seg i jubileumsoppdateringen v1607, der listen over apper alltid vises når Start åpnes, og ikke noe alternativ for å slå av listen over alle apper. Mange brukere likte ikke den nye oppførselen, og dette har vært en av de mest vanlige spørsmålene i forskjellige Windows 10-fora.

Microsoft har lyttet til brukerne sine, og med Windows 10 Insider Preview Build 14942 har brukerne nå muligheten til å skjule appliste i Start-menyen - menyen "Alle apper" kan holdes kollapset som standard!

Den nye innstillingen er tilgjengelig via Start> Innstillinger> Personalisering> Start> Skjul appliste i Start-menyen.

Dette er en kjærkommen endring! Takk, Microsoft.

Redaksjonens