Hvordan kopiere adresse til en Internett-snarvei (.URL) via høyreklikkmeny

2017-07-04 17:24:14
Hoved~~Pos=Trunc·Microsoft·Hvordan kopiere adresse til en Internett-snarvei (.URL) via høyreklikkmeny

Kommandoen Kopier som sti i høyreklikkmenyen er en ekstremt nyttig en for raskt å kopiere hele banen til en fil eller mappe til utklippstavlen. Tilsvarende, for internettsnarveier (.url) -filer, er her et skript som lar deg kopiere webadressen (URL) til en Internett-snarvei, via høyreklikkmenyen.

Etter å ha fulgt trinnene i denne artikkelen, vil du se et alternativ for kopi mål URL- kontekstmeny når du høyreklikker på en Internet Shortcut (.URL) -fil. Ved å klikke på dette alternativet kopieres snarveiens webadresse til Windows utklippstavle.

Legg til “Copy Target URL” -kommandoen til høyreklikkmenyen

  1. Last ned CopyURL.zip og lagre på Desktop.
  2. Pakk den vedlagte skriptfilen CopyURL.vbs til Desktop.
  3. Flytt CopyURL.vbs til Windows-katalogen din.
  4. Dobbeltklikk CopyURL.vbs for å kjøre den.
  5. Skriv inn INSTALL i inntastingsboksen som vises.

  6. Trykk enter. Du får bekreftelsesmeldingen.

Kommandoen Copy URL-mål er nå lagt til i høyreklikkmenyen for .url filer.

Hvordan fjerne alternativet?

For å fjerne alternativet for koplingsmål URL- kontekstmeny, dobbeltklikker du på skriptfilen CopyURL.vbs i Windows-mappen din. Skriv ordet UNINSTALL i inntastingsboksen som skal presenteres. Når du ser bekreftelsesmeldingen, sletter du bare filen CopyURL.vbs fra Windows-katalogen.

Redaksjonens