Løs feil “Windows har ikke tilgang til den spesifiserte enheten, banen eller filen” Når du spiller DVD-filmer i Windows 7

2016-10-10 17:23:13
Hoved~~Pos=Trunc·Microsoft·Løs feil “Windows har ikke tilgang til den spesifiserte enheten, banen eller filen” Når du spiller DVD-filmer i Windows 7

Når du setter inn et DVD-medium i stasjonen, høyreklikker du på stasjonen og velger Spill av fra hurtigmenyen. Følgende feil kan oppstå.

Windows har ikke tilgang til den spesifiserte enheten, banen eller filen. Det er ikke sikkert at du har de nødvendige tillatelsene til å få tilgang til varen.

Imidlertid kan det hende du kan spille DVD-filmer via AutoPlay-dialogen, eller ved å starte Windows Media Player og bruke Play-menyen. Dette skjer hvis innstillingen for DVD / Play-tilknytning mangler eller er feil, eller er av feil verditype. DVD Play-verbet er lagret i denne registernøkkelen:

HKEY_CLASSES_ROOT \ DVD \ shell \ spill \ command

Verdidataene for (standardverdien) i tasten over er som følger:

Windows 7 64-bit:

"% ProgramFiles (x86)% \ Windows Media Player \ wmplayer.exe" / prefetch: 4 / device: DVD "% L"

Windows 7 32-bit:

"% ProgramFiles% \ Windows Media Player \ wmplayer.exe" / prefetch: 4 / device: DVD "% L"

Hvordan kan dette problemet oppstå?

Når tasten ovenfor mangler eller dens (standard) verdidata er feil, oppstår følgende feil når du får tilgang til Play fra kontekstmenyen på DVD-stasjonen:

Denne filen har ikke et program tilknyttet for å utføre denne handlingen. Vennligst installer et program, eller opprett en tilknytning i kontrollpanelet for standardprogrammer, hvis et allerede er installert.

... så du prøver å tilbakestille Windows Media Player som standard via standardprogrammer / Angi programtilgang og standarder for datamaskiner ...

Når du tilbakestiller verdiene ved å bruke Angi programtilgang og standardverdier på datamaskinen, tilbakestiller den dataene (ikke ekspandert bane), men verditypen er feil innstilt som REG_SZ der den skal være REG_EXPAND_SZ. Som et resultat oppstår følgende feil:

Windows har ikke tilgang til den spesifiserte enheten, banen eller filen. Det er ikke sikkert at du har de nødvendige tillatelsene til å få tilgang til varen.

Registry Fix

Last ned w7-dvd-play.zip, pakke ut og kjør den tilsvarende REG-filen for Windows 7 Edition (32-bit eller 64-bit.)

Redaksjonens