Assosier .SH Shell-skript med Bash i Windows 10

2018-12-30 10:48:31
Hoved~~Pos=Trunc·Microsoft·Assosier .SH Shell-skript med Bash i Windows 10

Hvis du har installert Bash på Ubuntu på Windows i Windows 10 versjon 1607 og nyere, og vil knytte .SH-skript med Bash, er her en rask skriptløsning.

For å få tilgang til Windows-filsystemstien i Bash, bruker du følgende syntaks eller semantikk:

 /mnt/c/Windows/MyTasks.sh 

Jeg skrev et lite Vbscript som konverterer Windows-filstien som C:\Windows\MyTasks.sh, til * NIX-filsystemsti. Skriptet starter deretter Bash som passerer filstien * NIX som argument. Dette skriptet kan assosieres med .SH-filtyper ved å bruke registerredigering som følger med.

nedlasting

Last ned bash_sh_assoc.zip, pakke ut og kjør den vedlagte REG-filen. Flytt deretter skriptfilen bash.vbs til Windows-katalogen. Dette knytter .SH-filtyper til skriptfil bash.vbs.

Innholdet i Vbscript-filen Bash.vbs

 If WScript.arguments.count 0 then sSHfile = WScript.Arguments(0) If LCase(Right(sSHfile, 3)) = ".sh" Then Dim WshShell: Set WshShell = WScript.CreateObject("Wscript.Shell") PathArr = Split(sSHfile, ":") sSHfile = "/mnt/" & LCase(PathArr(0)) & PathArr(1) sSHfile = Replace(sSHfile, "\", "/") WshShell.Run "%systemroot%\system32\bash.exe " & """" & sSHfile & """",, True Set WshShell = Nothing End If End If 

Innholdet i REG-filen

 Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_CLASSES_ROOT\.sh] @="shfile" [HKEY_CLASSES_ROOT\shfile] @="SH Script File" [HKEY_CLASSES_ROOT\shfile\defaulticon] @="%USERPROFILE%\\AppData\\Local\\lxss\\bash.ico" [HKEY_CLASSES_ROOT\shfile\shell\open\command] @="wscript.exe \"C:\\Windows\\bash.vbs\" \"%1\"" 

Beslektet innlegg

Legg Bash til høyreklikkmenyen for mapper i Windows 10

Redaksjonens