MP3-album (forsidebilde) Ikke vist i forhåndsvisningsruten til Explorer?

2015-10-06 18:32:35
Hoved~~Pos=Trunc·Microsoft·MP3-album (forsidebilde) Ikke vist i forhåndsvisningsruten til Explorer?

MP3-filer kan inneholde innebygd albumgrafikk, som vises i forhåndsvisningsruten for filutforsker så vel som detaljrute som standard. Hvis det ikke vises i systemet ditt, kan det skyldes at du deaktiverte miniatyrvisningen i mappen Alternativer Kontrollpanel.

I Filutforsker, klikk på Vis-fanen og klikk Valg.

Fjern merket for Vis alltid ikoner, aldri miniatyrbilder, og klikk OK.

Dette skal vise albumgrafikken i forhåndsvisningsruten eller i detaljruten, avhengig av hva som er aktivert.

Det er det!

Redaksjonens