Windows 7 Services Standardkonfigurasjon Oppstartstype og påloggingskonto

2019-03-21 04:30:39
Hoved~~Pos=Trunc·Microsoft·Windows 7 Services Standardkonfigurasjon Oppstartstype og påloggingskonto

Har du justert Tjenestekonfigurasjonen feil, noe som resulterte i systemnedgang eller førte til annen katastrofe? Og du husker ikke den opprinnelige konfigurasjonen for å gå tilbake? Du kan finne Windows 7-standardtjenestekonfigurasjonstabellen nedenfor nyttig.

Merk at noen av disse tjenestene kanskje ikke blir funnet i systemet ditt, avhengig av utgaven av Windows 7 du har installert. For eksempel er BranchCache- funksjonen og den tilhørende tjenesten bare tilgjengelig i Windows 7 Ultimate og Enterprise Editions.

Redaksjonens