Hvordan knytte AutoCAD Script (.SCR) -filer til Notisblokk?

2017-09-13 18:41:38
Hoved~~Pos=Trunc·Microsoft·Hvordan knytte AutoCAD Script (.SCR) -filer til Notisblokk?

AutoCAD Script-filer og Windows Skjermsparere, bruker begge .SCR-filtypen. Hvis du prøver å endre tilknytningen .SCR-filtype for å redigere AutoCAD-skriptene med Notisblokk eller annen redigerer, vil du merke deg at høyreklikkmenyvalget Åpne med… ikke er tilgjengelig for .SCR-filer. Det er fordi de er klassifisert som kjørbare filer av Windows. Selv om det er måter å få tilbake Open With-alternativet for .SCR-filer, er her noen bedre løsninger.

Alternativ 1: Assosier .SCR-filer med Notisblokk (txt-fil) ved bruk av ASSOC

Åpne et forhøyet ledetekstvindu, og skriv:

 assoc .scr = txtfil 

Nå vil .scr-filer åpne i Notisblokk når de dobbeltklikkes, og vises med Notisblokkikon.

For å gå tilbake til Windows standardforening for .SCR-filer, skriver du:

 assoc .scr = scrfile 

Dette setter ProgId-kartleggingen for .scr-utvidelsen til scrfile, som er håndterer for skjermsparere.

Alternativ 2: Legg til "Åpne med notisblokk" til .SCR-fil Høyreklikk på Meny.

Kopier følgende linjer til Notisblokk:

Windows Registry Editor Version 5.00 
[HKEY_CLASSES_ROOT\scrfile\shell\notepad] @="Open with Notepad"
[HKEY_CLASSES_ROOT\scrfile\shell\notepad\command] @="notepad.exe \"%1\""

Lagre filen med .REG-utvidelsen, og dobbeltklikk på filen for å slå sammen innholdet med registeret.

Du har nå alternativet Åpne med notisblokk i hurtigmenyen for .scr-filer.

Alternativ 3: Legg Notisblokk til Send til-menyen

Trykk WinKey + R, skriv shell: sendto og trykk ENTER. Dette åpner mappen Send til i brukerprofilen din. I denne mappen lager du en snarvei til Notepad.exe.

Hvis du vil redigere AutoCAD-skriptfilen, høyreklikker du på filen, klikker på Send til og velger Notisblokk.

Redaksjonens