Fix Internet Sharing Error Null or 80004005 in Windows 7

2015-02-28 08:19:44
Hoved~~Pos=Trunc·Microsoft·Fix Internet Sharing Error Null or 80004005 in Windows 7

Når du prøver å aktivere deling av Internett-tilkobling i Windows 7-datamaskinen via nettverkstilkoblingsegenskapene, kan en av følgende feil oppstå:

Det oppstod en feil når du aktiverte deling av Internett-tilkoblingen. (null)

-eller-

Kan ikke aktivere delt tilgang. Feil 0x80004005: Uspesifisert feil

For å løse problemet, må du forsikre deg om at følgende tjenester starter og kjører:

  • Basisfiltreringsmotor (automatisk)
  • Nettverkstilkoblinger (manuell)
  • Tilkoblingsbehandling for ekstern tilgang (manuell)
  • Windows-styringsinstrumentering (automatisk)
  • Windows-brannmur (automatisk)

For at ICS skal fungere, må Windows Firewall- tjenesten være aktivert, selv om Windows Firewall ikke er oppført som en av ICS-avhengigheter.

Start Services MMC ( Services.msc ) for å aktivere en tjeneste. Dobbeltklikk på en tjeneste, angi tjenestestarttypen tilsvarende som ovenfor, og klikk Start for å starte tjenesten. Installering av en tredjeparts brannmurprogramvare deaktiverer Windows Firewall-tjenesten. For at ICS skal fungere, må du aktivere / starte Windows-brannmur-tjenesten på nytt.

Redaksjonens