Feil “Windows Installer Service kunne ikke nås” i Windows 7 / Vista

2016-03-09 16:53:31
Hoved~~Pos=Trunc·Microsoft·Feil “Windows Installer Service kunne ikke nås” i Windows 7 / Vista

Når du prøver å installere et program som bruker Windows Installer på en Windows 7 / Vista-datamaskin, kan det hende du får følgende feil.

Windows Installer Service kunne ikke nås. Dette kan oppstå hvis Windows Installer ikke er riktig installert. Kontakt supportpersonalet for assistanse.

Denne feilen kan forekomme selv om Windows allerede er i normal modus.

Vedtak

Start Windows Installer-tjenesten

  1. Klikk Start, skriv Services.msc og trykk på {ENTER}
  2. Dobbeltklikk Windows Installer
  3. Sett oppstartstypen for Windows Installer til Manuell
  4. Klikk Start for å starte tjenesten. Merk eventuelt feilmeldingen.
  5. Klikk OK .

Windows Installer-registerløsning

Hvis trinnene ovenfor ikke hjelper, eller hvis Windows Installer- tjenesten ikke er oppført i Tjenester-appleten, følger du disse trinnene:

  1. Last ned msiserver.zip (for Windows Vista) | w7-msiserver.zip (for Windows 7).
  2. Pakk ut filen og trekk ut msiserver.reg til skrivebordet.
  3. Høyreklikk msiserver.reg og velg Slå sammen .
  4. Klikk Ja når du blir bedt om bekreftelse.
  5. Start Windows på nytt.
Redaksjonens