Legg til alternativer for sikkerhetskopiering og gjenoppretting av Windows på skrivebordet Høyreklikk-menyen (Cascading)

2018-11-23 01:19:48
Hoved~~Pos=Trunc·Microsoft·Legg til alternativer for sikkerhetskopiering og gjenoppretting av Windows på skrivebordet Høyreklikk-menyen (Cascading)

Windows Backup and Restore-verktøyet støtter visse kommandolinjeargumenter der du kan automatisere visse sikkerhetskopierings- og gjenopprettingsoppgaver. Du kan raskt starte en sikkerhetskopi (fullstendig / opprette nytt sikkerhetskopisett eller opprette en differensiell sikkerhetskopi i det eksisterende sikkerhetskopisettet), eller åpne et Windows Backup and Restore brukergrensesnittvindu uten å måtte åpne Kontrollpanel hver gang.

Legg til alternativer for sikkerhetskopiering og gjenoppretting av Windows som Cascading Menu på skrivebordet

Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_CLASSES_ROOT\DesktopBackground\Shell\WindowsBackup] "Icon"="sdclt.exe, 3" "Position"="Middle" "SubCommands"="" "MUIVerb"="Windows Backup and Restore" [HKEY_CLASSES_ROOT\DesktopBackground\Shell\WindowsBackup\shell\001] "Icon"="sdclt.exe, 3" "MUIVerb"="Open Backup and Restore (Windows 7)" [HKEY_CLASSES_ROOT\DesktopBackground\Shell\WindowsBackup\shell\001\command] @="sdclt.exe" [HKEY_CLASSES_ROOT\DesktopBackground\Shell\WindowsBackup\shell\002] "Icon"="sdclt.exe, 1" "MUIVerb"="Set up backup (Change settings)" [HKEY_CLASSES_ROOT\DesktopBackground\Shell\WindowsBackup\shell\002\command] @="sdclt.exe /CONFIGURE" [HKEY_CLASSES_ROOT\DesktopBackground\Shell\WindowsBackup\shell\003] "Icon"="sdclt.exe, 3" "MUIVerb"="Manage Windows Backup Disk Space" [HKEY_CLASSES_ROOT\DesktopBackground\Shell\WindowsBackup\shell\003\command] @="sdclt.exe /SPACEMGMT" [HKEY_CLASSES_ROOT\DesktopBackground\Shell\WindowsBackup\shell\004] "Icon"="sdclt.exe" "MUIVerb"="Turn off scheduled backup" "CommandFlags"=dword:00000020 [HKEY_CLASSES_ROOT\DesktopBackground\Shell\WindowsBackup\shell\004\command] @="sdclt.exe /DISABLEJOB" [HKEY_CLASSES_ROOT\DesktopBackground\Shell\WindowsBackup\shell\005] "Icon"="sdclt.exe" "MUIVerb"="Turn on scheduled backup" [HKEY_CLASSES_ROOT\DesktopBackground\Shell\WindowsBackup\shell\005\command] @="sdclt.exe /ENABLEJOB" [HKEY_CLASSES_ROOT\DesktopBackground\Shell\WindowsBackup\shell\006] "CommandFlags"=dword:00000020 "Icon"="sdclt.exe, 1" "MUIVerb"="Back up now (Full - New backup set)" [HKEY_CLASSES_ROOT\DesktopBackground\Shell\WindowsBackup\shell\006\command] @="sdclt.exe /KICKOFFJOB" [HKEY_CLASSES_ROOT\DesktopBackground\Shell\WindowsBackup\shell\007] "Icon"="sdclt.exe, 1" "MUIVerb"="Back up now (Differential)" [HKEY_CLASSES_ROOT\DesktopBackground\Shell\WindowsBackup\shell\007\command] @="sdclt.exe /KICKOFFNEW" [HKEY_CLASSES_ROOT\DesktopBackground\Shell\WindowsBackup\shell\008] "CommandFlags"=dword:00000020 "Icon"="sdclt.exe, 2" "MUIVerb"="Restore my files" [HKEY_CLASSES_ROOT\DesktopBackground\Shell\WindowsBackup\shell\008\command] @="sdclt.exe /RESTOREWIZARD" [HKEY_CLASSES_ROOT\DesktopBackground\Shell\WindowsBackup\shell\010] "Icon"="sdclt.exe, 2" "MUIVerb"="Restore all users' files" [HKEY_CLASSES_ROOT\DesktopBackground\Shell\WindowsBackup\shell\010\command] @="sdclt.exe /RESTOREWIZARDADMIN" [HKEY_CLASSES_ROOT\DesktopBackground\Shell\WindowsBackup\shell\011] "Icon"="sdclt.exe, 2" "MUIVerb"="Select another backup to restore files from" [HKEY_CLASSES_ROOT\DesktopBackground\Shell\WindowsBackup\shell\011\command] @="sdclt.exe /FOREIGNRESTORE" [HKEY_CLASSES_ROOT\DesktopBackground\Shell\WindowsBackup\shell\012] "CommandFlags"=dword:00000020 "Icon"="sdclt.exe, 4" "MUIVerb"="Create a system image" [HKEY_CLASSES_ROOT\DesktopBackground\Shell\WindowsBackup\shell\012\command] @="sdclt.exe /BLBBACKUPWIZARD" 

Kopier linjene over til Notisblokk og lagre filen med .REG-forlengelse. Dobbeltklikk på filen for å kjøre den. Du ser Windows Backup and Restore cascading menu når du høyreklikker på skrivebordet.

Kommandolinjebrytere for SDCLT.EXE (Windows Backup and Restore Utility)

Her er kommandolinjebryterne støttet av Backup and Restore (Windows 7).

Redaksjonens