Ta eierskap til fil eller mappe via høyreklikk hurtigmeny i Windows

2019-12-09 08:53:03
Hoved~~Pos=Trunc·Microsoft·Ta eierskap til fil eller mappe via høyreklikk hurtigmeny i Windows

Vi så hvordan du kan ta eierskap til en fil eller mappe ved å bruke kommandolinjeverktøyet takeown.exe. Du kan legge til “Take Ownership” -kommandoen til høyreklikkmenyen for mye enklere tilgang.

Last ned take_ownership_context_menu.zip, pakke ut og kjør den vedlagte REG-filen.

Innholdet i REG-filen

Windows Registry Editor Version 5.00 ;Add Take Ownership command to the context menu ;Take ownership of a file/folder, and provide "Administrators" group Full Control permissions. ;For Windows Vista, 7, 8, 8.1 and Windows 10 [-HKEY_CLASSES_ROOT\*\shell\runas] [HKEY_CLASSES_ROOT\*\shell\runas] @="Take Ownership" "NoWorkingDirectory"="" [HKEY_CLASSES_ROOT\*\shell\runas\command] @="cmd.exe /c takeown /f \"%1\" && icacls \"%1\" /grant administrators:F" [-HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell\runas] [HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell\runas] @="Take Ownership" "NoWorkingDirectory"="" [HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell\runas\command] @="cmd.exe /c takeown /f \"%1\" /r /dy && icacls \"%1\" /grant administrators:F /t" 

Det er det. Det er mye enklere nå å ta eierskap til en fil eller mappe uten å åpne Kommandoprompt-vinduet manuelt.

Redaksjonens