Vis “Kjør som annen bruker” -kommando i Windows 10-startskjermbildet

2019-12-10 13:29:35
Hoved~~Pos=Trunc·Microsoft·Vis “Kjør som annen bruker” -kommando i Windows 10-startskjermbildet

Alternativet "Kjør som annen bruker" -menyen lar deg kjøre flaggermus, cmd, exe, msc eller msi som en annen bruker. Dette kontekstmenyalternativet vises ikke som standard for festede elementer i Windows 10-startskjermen, men kan legges til ved hjelp av en registerinnstilling eller gruppepolicy.

“Kjør som annen bruker” - Vis på Start i Windows 10

Start Regedit.exe og gå til følgende gren:

 HKEY_CURRENT_USER \ Software \ Policies \ Microsoft \ Windows \ Explorer 

(eller)

 HKEY_LOCAL_MACHINE \ Software \ Policies \ Microsoft \ Windows \ Explorer 

Opprett en DWORD-verdi kalt ShowRunAsDifferentUserInStart og sett verdidataene til 1. Gå ut av registerredigereren.

REG-fil

Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Explorer] "ShowRunAsDifferentUserInStart"=dword:00000001 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Explorer] "ShowRunasDifferentuserinStart"=dword:00000001 

Denne innstillingen tilsvarer følgende gruppepolitiske innstilling:

 Administrative maler | Start-menyen og oppgavelinjen | Vis kommandoen "Kjør som annen bruker" på Start 

Du kan konfigurere dette som per bruker, eller per maskininnstilling etter behov.

Redaksjonens