Løs feil “Documents.library-ms fungerer ikke lenger” i Windows 7

2015-07-31 07:53:40
Hoved~~Pos=Trunc·Microsoft·Løs feil “Documents.library-ms fungerer ikke lenger” i Windows 7

Når du dobbeltklikker på et bibliotek for å se innholdet, kan følgende feil oppstå.

".library-ms" fungerer ikke lenger.

For eksempel kan følgende feil oppstå når du åpner dokumentbibliotek

"Documents.library-ms" fungerer ikke lenger. Dette biblioteket kan trygt slettes fra datamaskinen din. Mapper som er inkludert, blir ikke berørt.

Tilsvarende når du åpner biblioteket for musikk, bilder eller videoer

"Music.library-ms" fungerer ikke lenger. "Pictures.library-ms" fungerer ikke lenger. "Videos.library-ms" fungerer ikke lenger.

For å løse dette problemet, åpne Windows Utforsker, høyreklikk på det tilsvarende biblioteket og velg Slett . Klikk Ja når du blir bedt om bekreftelse.

Merk: Slette et bibliotek sletter ikke innholdet i de inkluderte mappene. Imidlertid kan det hende du må legge til eller inkludere mappene dine manuelt om nødvendig.

Høyreklikk deretter Biblioteker i navigasjonsruten i Windows Utforsker og klikk Gjenopprett standardbiblioteker .

Dette gjenskaper biblioteket som ble slettet tidligere. Dette alternativet gjenoppretter bare standardbibliotekene.

Redaksjonens